Vaksinasjoner

Vaksine mot sesonginfluensa fås hos fastlege.

Pneumokokkvaksine gis til pasienter med risiko for lungesykdom.